Nagy Ferenc kollégánk emlékére

Nagy Ferenc, volt kollégánk 1956. november 14-én született Tárnokon.

Sorsa szorosan kötődött községünkhöz, ugyanis közel 40 éves pedagógusi pályafutásából több mint húsz éven át Tárnokon dolgozott. Nyugodt, kiegyensúlyozott, nagy tárgyi tudással rendelkező pedagógust ismerhettünk meg személyében. Türelemmel vezette a rábízott tanulócsoportokat. Osztályfőnökként, tanítóként és történelemtanárként arra törekedett, hogy az általa átadott ismeretek a felnőttkorban is útmutatóul szolgáljanak diákjainak.

1975-ben a ligeti iskolában kezdte pályafutását, az alsó tagozatos gyermekeket indította el a tanulás útján, közben 1979-ben az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán megkapta tanítói diplomáját, illetve népművelői szakoklevelet is szerzett. A sorkatonai szolgálat letöltése után Érdre került, a Bolyai János Általános Iskola nevelője lett. Majd miután 1983-ban kézbe vehette a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem által kiállított történelem szakos tanári oklevelét, nevelői tevékenységét a felső tagozatos tanulók oktatásában fejtette ki. Fontosnak tartotta a korszerű pedagógiai munkamódszerek kidolgozását, ezért bekapcsolódott a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem és az Országos Pedagógiai Intézet programjába, amelynek célja az iskolák helyi nevelési rendszerének kimunkálása, illetve közép- és hosszú távú pedagógiai programjának megalkotása volt. Az elméleti munka gyakorlati megvalósítását a tantárgy-pedagógiai munkacsoport vezetőjeként, majd egy éven keresztül, igazgatóhelyettesként irányította.

Szíve visszahúzta Tárnokra, így 1990-től iskolánk igazgatóhelyetteseként tevékenykedett, majd 1995-től igazgatója lett. 2001-ig látta el feladatát.

Több eredményes pályázatot adott be, melyekkel sikerült az iskola tárgyi feltételein javítani. Angol, német és matematika tagozatot hozott létre a felső tagozatban, ahol az oda járók heti 6 órában tanulhatták a tantárgyat. Elérte, hogy a számítástechnikával már a negyedik osztálytól megismerkedhessenek tanulóink. Nagy szerepe volt abban, hogy iskolánk tevékenyen vegyen részt a község kulturális rendezvényein, ünnepségein.

Volt kollégái szívesen gondolnak vissza Rá, és a vezetése alatt vele együtt eltöltött tartalmas, színes évekre.

Tevékenysége azonban nemcsak az iskolára, hanem egész községünkre kihatott. 1994-től 2006-ig önkormányzati képviselő volt. Az oktatási bizottság vezetőjeként látta el feladatát. Emellett jó szervezőképességét kihasználva, rá hárult minden kulturális rendezvény megszervezése és lebonyolítása is.

Legnagyobb eredménye az volt, hogy községünk négy éven keresztül tevékenyen bekapcsolódott a battai Summerfest fesztivál lebonyolításába. Feleségével az oldalán megszervezte az azon résztvevő világhírű tánc- és énekegyüttesek ellátását, szerepléseit. Neki köszönhetően Százhalombatta mellett Tárnok is színhelyévé vált a rendezvénynek, ezáltal lakosságunk is gyönyörködhetett a fellépők előadásában, melyre az egészségház mellett felépített színpadon került sor.

Sokoldalúságát mutatja az is, hogy egy ideig a TÁRNOKÉRT Kht. dolgozójaként ellátta a településfejlesztéssel kapcsolatos napi feladatokat.

Tartalmas életet élt. Tevékenységével nemcsak a világban hagyott nyomot, hanem azokban az emberekben is, akik megismerhették. Gyászolják mindazok (számuk igen jelentős), akik munka révén, barátság által, vagy bármilyen más módon kapcsolatba kerültek vele.

Nyugodjék békében.

Volt kollégái nevében: Egri Ferenc

vissza