Iskolánk a középiskolai felvételin

A nyolcadikosok középiskolai felvételijének írása központilag meghatározott, minden évben január utolsó előtti szombatján 10 órai kezdettel kerül rá sor. Ez idén 22-re esett. A felvételi megírása az erre kijelölt iskolákban lehetséges. A kétszer 45 percben először anyanyelvből, majd matematikából adnak számot tudásukról a tanulók. A két területen maximálisan 50-50 pontot, összességében 100 pontot érhetnek el a diákok. Az elért eredmény a középiskolák nagy számánál a tanulók oda való bejutásának szempontjából fontos adatot képez.

A felvételin elért eredmény fontos jelző iskolánknak is, hiszen objektív mérési adatot szolgáltat kimenő nyolcadikosaink anyanyelvi és matematika tudásáról, az országos adathoz viszonyítva megállapítható hogy a két területen mennyire eredményes a nevelők pedagógiai munkája.

Iskolánknak idén 45 végzős tanulója van. Közülük 32-en éltek a felvételi megírásának lehetőségével, mintegy 71 %-uk. Összehasonlításképpen: Évente körülbelül 80 000 tanuló végez nyolcadikban, és mintegy 50 000 tanuló ír közülük felvételit (Idén ez 48 870 fő.), vagyis körülbelül 63 %. Ez alapján elmondható, hogy intézményünk részvétele az idei vizsgán az országos átlagnál magasabb volt. Bár nagyobb arányban vettek részt a diákok, elért átlageredményüket tekintve nem lehet okunk panaszra. Anyanyelvből gyakorlatilag hozták az országos átlag 30 pontját, matematikából pedig, ahol az átlag 22,7 pont volt, több mint 10 %-kal túl is szárnyalták azt.

Az elért eredmények jól mutatják, hogy tanulóink felvételire való felkészítése eredményes volt. Az átlagot adó egyes adatok elemzése segít abban, hogy 6. és 7. évfolyamos növendékeink képzését a jövőre tekintve úgy alakítsuk, hogy intézményünk anyanyelvi és matematika oktatásának eredményességét mindenképpen megtartsuk, illetve tovább növeljük.

Egri Ferenc

vissza