Beiratkozáshoz szükséges iratok

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi iratokra van szükség.

·    A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

·    A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·     A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·  Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. (amennyiben van ilyen szakvélemény)

·      Diákigazolványhoz az Okmányiroda által kiállított fényképes adatlap (Ha nincs később is lehet pótolni.)

·      5 éves orvosi státusz lap (csak az 5 éves jó!)