Tárgyi feltételek:

Az Érdi Tankerülethez tartozó Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola a körülbelül 10 000 lélekszámmal bíró Tárnok Nagyközség településen található, mint annak egyetlen iskolája. A tanulók létszáma 430 fő körüli.

Történeti okokból az oktatás-nevelés két külön, egymástól 300 m távolságra lévő épületben folyik. A Rákóczi útról megközelíthető 11 tantermes épületben az alsó tagozat egy része tanul 1-3 évfolyamon. Erről az útról nyíló Iskola utcában pedig, a 12 tantermes épületben a többi évfolyam. Itt található iskolánk könyvtára és a számítástechnika terem is. Mindkét épület 2012-ben, a község által elnyert energiakorszerűsítési pályázat keretében felújításra került. A fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje történt meg, külső szigetelést is kaptak az épületek. Azóta is folyamatosan történnek a felújítások, fejlesztések. Például tantermek, vizesblokkok kerültek felújításra, megtörtént a világításrendszer cseréje. Tatarozva lettek a tornatermi öltözők, illetve az alsós épület vízelvezetési problémája is megoldásra került. Fejlesztések történtek a sportolást biztosító eszközök területén is melynek keretében, többek között egy kézilabda pálya került átadásra.

A termek mindegyikében rögzített projektor található, illetve minden terem rendelkezik wifis internet eléréssel. A számítástechnika-teremben 25 gép áll a tanulók rendelkezésére. Az informatikaórák mellett a terem lehetőségei a különböző szakórákon vannak felhasználva.

A testnevelés órák megtartására a kisiskola épületében a tornaszoba ad lehetőséget.

A nagyiskolában a testnevelés órák megtartására a tornaterem, a mögötte elterülő füves terület,  illetve a kézilabda pálya ad lehetőséget. Ezek rendelkezésre állnak délután is a különböző foglalkozások, edzések számára is. A tornaterem nemcsak tanulóink számára van nyitva. Esti órákban, illetve hétvégén, különböző sportolási lehetőséget biztosít községünk lakóinak. (karate, teremfoci, asztalitenisz, női torna, aerobic)

Iskolán kívül pedig a Tárnoki Katlan biztosít lehetőséget a tanórák keretén belül, illetve azon kívül is, a labdarúgás oktatására.

A tanulók étkeztetését, az alsós épületben található, az önkormányzat által üzemeltetett ebédlő biztosítja.

Személyi feltételek:

Az oktató-nevelő munkát 45 fő pedagógus végzi, ebből alsóban dolgozik 25, felsőben pedig 20.  Közülük 1 fejlesztői feladatot lát el. A pedagógusok nevelő munkáját segíti, 1 főállású pszichológus, illetve 4 pedagógiai asszisztens. Az iskolavezetést 1 igazgató, illetve 1 általános és 1 nevelési helyettes alkotja. Emellett pedig az iskolai irányítástól függetlenül az alsós épületben működik a pedagógiai szakszolgálat.

Az oktató-nevelő munka mellett 1 iskolatitkár, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő számítógépes rendszergazda, 5 takarítónő, és 2 karbantartó segít biztosítani az iskola feladatellátását.

A tanulók foglalkoztatásáról

Az intézményben délután négyig tartózkodhatnak a tanulók. Szülői kérés és osztályfőnöki javaslat alapján igazgatói engedéllyel lehet mentességet kapni a nem tanóra jellegű foglalkozások alól. A tanórákat napközis foglalkozások követik.

Az iskolánkban jelenleg sport, angol és normál osztályok találhatók. A tanítási órák, önálló tanulás, mindennapos testnevelés, szabadidős tevékenységek foglalkozási időkeretben zajlanak.

Az alsós épület a szülők igényeihez igazodva a tanítási időn kívül ügyeleti időt is biztosit. 6:30-tól 17:00 –ig áll a gyerekek rendelkezésére.

A felső tagozatos tanulók amennyiben van lehetőség évfolyamonkénti nívócsoportos oktatásban részesülnek matematikából, magyarból és angolból. A nyolcadikosok számára 1 óra felvételi előkészítés biztosított  matematikából illetve magyarból. A felvételi írása után ez az óra a tanulók kompetenciafelkészítését szolgálja. 

A szakmai munka öt munkaközösségen belül valósul meg. Ezek:

Első és második évfolyam munkaközössége. Azért hoztuk létre, mert ez a két évfolyam az iskola alapozó szakasza, ekkor alakul ki tanulóink írási, olvasási képessége, számfogalma. A munkaközösség célja minden tanuló számára biztosítani a stabil alapok megszerzését, hiszen csak ezek meglétével lehet felsőbb évfolyamba lépve eredményes a tanulók továbbhaladása.

A következő két munkaközösség az úgynevezett reál és humán munkaközösség. Ez a 3. évfolyamtól 8. évfolyamig fogja össze a különböző szaktárgyakat tanítókat. Feladata munkájuk, értékeléseik összehangolása, illetve hogy diákjaink minél jobb eredményt érjenek el egyrészt a központi méréseken (matematika, szövegértés, természettudomány, idegen nyelv), másrészt a középiskolába való lépésüket biztosító matematika és magyar felvételin.

Negyedik munkaközösségünk az osztályfőnöki. Feladata az osztályfőnöki munka mellett a diákönkormányzat munkájának koordinálása is.

Ötödik munkaközösségünk a testnevelési. Az1. évfolyamtól a 8. évfolyamig iskolánk minden ilyen jellegű tevékenységét fogja össze.

Művészeti képzés

Intézményünk a sóskúti Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskolával telephelyeként művészeti oktatást is biztosít tanulóink számára. Három területen van lehetőségük művészeti képességeik kibontakoztatására.  Zenei téren megismerhetik a zongora, a gitár, a hegedű, a furulya, a kűrt, illetve a citera megszólaltatásának tudományát. Grafika tanszakon pedig a képzőművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg. A néptánc tanszak foglalkozásain a néptánc rejtelmeibe kapnak betekintést. Ezen oktatás térítési díj, illetve tandíj köteles.

További információk az alábbi linken találhatók:  https://iskola.soskut.hu/

Sportoktatás

Iskolánk sporttagozatos iskola. Nagyközségünk önkormányzatának segítségével az alsó tagozat minden osztályában biztosított, hogy hogy amennyiben a szülők és a gyermekük igényli, a diákok valamilyen sporttevékenységet, akár többet is folytassanak. Ez alapján normál osztályokat indítunk, órarendjüket úgy állítva össze, hogy két nap szabad idősáv biztosítsa a különböző edzéseken való részvételt. Valamint tornaszobánkat és tormatermünket az egyes szakosztályok 16 óra után is használni tudják.

Jelenleg következő sportokra jelentkezhetnek a diákok: akrobatikus rock and roll, foci, judo, karate, kézilabda, kosárlabda.

Helyi versenyeink

Igen fontosnak tartjuk, hogy tanulóink különböző területeken folyamatosan összemérjék tudásukat, képességüket. Ezt szolgálják a házon belül rendezett versenyeink, illetve, hogy kiemelkedő tanulóinkkal részt veszünk a különböző területi, megyei illetve országos megmérettetésen. Emellett lehetőség szerint –mivel ezek általában fizetősek– gyermekeink beneveznek a levelező versenyekre is. (pld. Bendegúz, Mozaik, Kvalitas Extra)

Tantárgyakhoz kapcsolódó versenyek: matematika, fejszámolás, angolnyelvi, szépíró, szépolvasó, helyesírási, vers- és prózamondó, mesemondó, költészetnapi versíró, térképhasználati, történelmi, kémia, népdal verseny, versillusztráció-készítő verseny, illetve karácsonyi számítógépes rajzverseny.

Mozgással kapcsolatos helyi megmérettetéseink: korosztályonkénti foci, kosár versenyek, kidobó verseny. Iskolánk mellett egy óriási füves terület található. Ez adta az ötletet, hogy rendszeresen futóversenyeket szervezzünk diákjaink számára. Országos hirdetésű mozgással kapcsolatos megmozduláson is részt veszünk. Ilyen ősszel a Magyar Diáksportnap, Gyalogló Világnap, tavasszal pedig a Kihívás napja és a Fuss az iskoláért program.

Körzeti versenyeken való részvétel

Pedagógusaink törekszenek arra, hogy tehetséges diákjainknak iskolán kívül is lehetőségük legyen megmérni tudásukat. Ezért igen sok egyéni és csapat versenybe benevezik őket. Egy párat említve ezek közül.

Tanulmányi versenyek: Bolyai matematika Természettudományi Anyanyelvi csapatverseny, Kápolnásnyéki illetve Érdi Matematika egyéni verseny, Városi Természetismereti verseny, Országos biológia verseny, Egészséges életmód verseny Érdligeti Komplex természettudományi verseny, Teleki helyesírási illetve földrajz verseny, Arany János helyesírási verseny, „Nyelvünkben élünk” Kárpát-medencei Helyesírási Verseny, Területi Tavaszi szavalóverseny, Csuka Zoltán Városi könyvtár költészetnapi vers- és meseíró illetve vers- és prózamondó versenye. Magyar Földrajzi Múzeum által meghirdetett versenyek.

Művészeti és sportversenyek: Csuka Zoltán Városi könyvtár költészetnapi rajzversenye, Tankerületi rajzverseny, Benta- Kör rajzpályázat, Széchenyi Általános Iskola rajzversenye, Körzeti labdarúgó versenyek, Asztalitenisz diákolimpia, Kézilabda versenyek.

Külön említést érdemel a Katasztrófavédelmi versenyeken való szereplésünk. Iskolánk a minden évben megrendezésre kerülő területi versenyen rendszeresen dobogós helyen végez csapatával, illetve innen tovább jutva két alkalommal is sikerült megszereznünk iskolánknak a megyei első helyezettnek kijáró kupát. Kimagasló eredményünk pedagógusaink munkája mellett, a Tárnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület felkészítésének köszönhető.

Mindehhez kapcsolódnak azok a sport és egyéb eredmények, ahol a különböző szakosztályokban edző tanulóink szerte az országban elérnek. Kiemelten említhető a karate, a judo illetve az akrobatikus rock and roll.

Saját körzeti versenyek

Iskolánk is szervez falain túlmutató versenyeket. Két évtizedes hagyománya van a Körzeti Angol nyelvi Versenyünknek A csapatverseny télen kerül megrendezésre kapcsolódva a karácsonyhoz, a szeretet ünnepéhez.

Tavasszal kerül megrendezésre a Komplex Természettudományi Csapatverseny, ahol a környék legjobbjai a 7. és 8. évfolyamon elméleti és gyakorlati feladatok megoldásában csapnak össze a természettudományok területén.

Ugyancsak tavasszal kerül sor a körzeti fejszámolási verseny lebonyolítására. A 3. évfolyamtól 8. évfolyamig az iskolák legjobbjai intézményünk által kifejlesztett számítógépes program segítségével döntik el, kik az egyes évfolyamok bajnokai.

Ősszel kerül meghirdetésre a Magyar Nemzeti Múzeum, a Romániai Pedagógusok Szövetsége, illetve iskolánk közös szervezésében a Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny, amelyet az előforduló után egy országos döntő követ, majd végül egy Kárpát-medencei megmérettetés zár le. A versenyen kutatóink munkásságának ismeretéről adnak számot a benevező csapatok.

Ünnepségeink

Nagyon fontosnak tartjuk nemzeti ünnepeink színvonalas megtartását is. Az aradi vértanúkra emlékezve, épületeink aulájában felállított emlékfal előtt, kis műsorral, osztálykeretben hajtanak fejet tanulóink mártírjaink előtt. Október 23-a kapcsán a nyolcadikosaink készülnek színvonalas műsorral a megemlékezésre. Március 15-re való felkészülés pedig évenként váltva negyedikeseink és hetedikeseink feladata.

Mindehhez kapcsolódik márciusban iskolánk névadójára, II. Rákóczi Ferencre való megemlékezés, amelyre szintén évenkénti váltással egy alsós harmadik vagy negyedik, illetve egy felsős hatodik osztály készül.

Kiemelt szerepet tölt be iskolánk életében karácsony ünnepe. Előzményeként különböző programok színesítik novembertől tanulóink iskolai életét, mint például az adventi koszorúkészítés, adventi hangverseny, mikulás, alsós mézeskalácssütés. A téli szünet előtti utolsó napra pedig színes műsorral készül több alsós osztály, illetve az ötödikesek. A közös ünneplésen történik az őszi háziversenyeink díjazása is, majd a program osztálykeretben folytatódik.

A felsorolt ünnepek lehetőséget adnak a lakóhelyünk életébe való bekapcsolódásba is. A művelődési házban a községi megemlékezés részeként előadott műsorok segítenek abban, hogy nevelőink által felkészített tanulóink munkáját iskolánk falain kívül is megismerjék. Ezek: október 23-i műsor, karácsonyi műsor, március 15-i műsor. Emellett iskolánk is elhelyezi koszorúját az október 6-i, az október 23-i és március 15-i megemlékezés alkalmából, illetve ott vagyunk január 8-án is községünk saját megemlékezésén is az Elhurcoltak napján.

Emellett tanulóink helyes szemléletmódjának kialakítása érdekében az alsóban és felsőben egyaránt megemlékezünk a diktatúrák napjáról, a holokauszt emléknapról, az összetartozás napjáról.

Természetesen nem feledkezhetünk el, a tanév kereteit adó tanévnyitó és tanévzáró ünnepségünkről, ahol előbbin a tanév feladatai, a változások ismertetése, az utóbbin a tanév értékelése, tanulók és pedagógusok díjazása történik, természetesen színes műsor kíséretében.

Igen fontos ünnepség a ballagás. Itt veszünk búcsút végzős tanulóinktól, akiknek megpróbáltunk iránymutatást nyújtani későbbi életükre, Mivel ez az utolsó velük együtt töltött idő, ügyelünk arra, hogy ezek színvonalasak legyenek, érzelmileg az ünnep hangulatának meglelően kerüljenek lebonyolításra.

Szabadidős tevékenységek

Kiemelten kezeljük a szabadidős tevékenységeinket. Iskolánk igen fontosnak tartja, hogy olyan programokat szervezzen, amelyekben mindenki tevékenyen vesz részt. Ezt szolgálják a következő alkalmakhoz kapcsolódó foglalkozások, rendezvények: A zene világnapja, ahol zenei bemutatókat tartunk, illetve tanulóink által előadott produkciókat hallgatunk, Az alsós Tök jó napok akadályversenyei, tökkirály választása. Lovagi torna, Felsőben az őszi szünet előtti évenként más hangulat jegyében szervezett éjszakai program Őszbúcsúztató, Vetélkedők éjszakája, Retroéjszaka, Alsós Márton-napi felvonulás saját készítésű lámpásokkal. Luca-napi népszokások elevenítése, A tavasz köszöntésével kapcsolatos Kiszebábégetés

Alsósaink nagy gonddal készülnek anyák napjára. Köszöntő műsorokat tartanak osztálykeretben.

Májusban várva várt nap a gyermeknap. Ilyenkor nincs tanítás, egész napos színes programon vesznek részt tanulóink. Például állatszépségverseny, osztályok akadályversenye, kézműves foglalkozások sport és katasztrófavédelmi bemutatók).

Iskolánk a 2020-ban megkapta az Ökoiskola címet. Ezért különös figyelmet fordítunk az -Öko jeles napok megtartására: Ezek a Víz, Madarak és fák, Föld napja.

Külön kell említeni a farsangi rendezvénysorozatot. Az alsó tagozatban évfolyamonként egy-egy délután, a megnyitó műsor után öltöznek egyéni és csoportos maskarába a fellépők. Az eredményhirdetés után osztálykeretben folytatódik a finomságok fogyasztásával egybekötött mulatozás. A felsősök pedig egy pénteki nap délutánján teszik közösen ugyanezt. A rendezvényt a köszöntő után a nyolcadikosok színvonalas tánca nyitja megA  nyitótánc után  jelmezverseny, és természetesen a táncmulatság következik.

A szülői házzal való kapcsolattartást szolgálja a szülők-nevelők számára rendezett batyus bál. A műsort itt a nyolcadikosok nyitótánca, illetve tanulóink farsangi kiemelkedő produkciói adják. Majd ezután következik a mulatozás, ahol évről-évre több száz résztvevő ropja hajnalig.

Kirándulások, táborok

Az iskola falain kívüli szabadidős tevékenységet szolgálják a kirándulások. Helyileg megtekintjük a művelődési ház korosztályainknak megfelelő, időszakos kiállításait, illetve kihasználjuk Tárnok természeti környezetének lehetőségeit (Halastó, Öreghegy, Fundoklia-völgy). Mivel Tárnoknak jó közlekedési lehetősége van a közeli főváros irányába illetve Székesfehérvár felé, rendszeresen kerülnek szervezésre ezt kihasználó programok osztály és iskola szinten egyaránt. (például Velencei-tó környéke, Campona, Tropicarium, mozi, Budapest: Csodák palotája, múzeumok, színházak, állatkert, Budai vár, Aquaworld, stb.). Mindehhez kapcsolódnak az év végi két napon tartott egész napos osztálykirándulások, amelyeket nevelőink sok esetben egymás után összekapcsolva szerveznek meg, ezáltal lehetőséget teremtve hazánk távolabbi részeinek felkeresésére is.

Tanulóink foglalkoztatása a tanévzáróval nem ér véget. Nyáron alsóban és felsőben különböző helyi szervezésű táborokban tudnak részt venni a gyerekek. Emellett mindkét tagozaton lehetőség nyílik arra, hogy 5 napos nyári táborozáson vehessenek részt a tanulók.

Községi kapcsolataink

Iskolánk szerves része községünk életének. A különböző szervezetekkel való kapcsolat, együttműködés, segítségnyújtásuk összefonódik iskolánk életével. Egy párat kiemelve: a Tárnoki Iskola Alapítvány anyagi segítséget nyújt a rendezvények lebonyolításához, megszervezi a farsangi bált, segíti a tanulók jutalmazását, kirándultatását.

Községünk önkormányzata folyamatosan részt vesz rendezvényeinken, anyagi segítségnyújtással, munkával járul hozzá az iskolai munka színvonalának emeléséhez. Az egészségház, rendőrség előadásokat, ismertetőket tart. A művelődési ház helyszínt, illetve technikát biztosít rendezvényeinkhez, helyet ad kiállításoknak, A községi újság pedig lehetőséget ad munkánk eredményeink megismertetésére.

Díjazások

Igen fontos, hogy kiemelkedő munkát végző tanulóink, pedagógusaink, munkájuk erkölcsi elismeréseként, közösség előtt átadott díjazásban részesüljenek. A körzeti, megyei, illetve az országos lehetőségek mellett, iskolánkban helyi szintű díjazás is történik.

Pedagógusaink helyi elismerését szolgálja például a minden évben önkormányzatunk által odaítélt, aktív nevelőinket érintő, 2001-ben alapított Rákóczi-díj, illetve tanulóink és nevelőink szavazása alapján alsó és felső tagozatban egyaránt kiadott, az iskola alapítványa által alapított Év Pedagógusa Díj.

Tanulóink számára, a szokásos könyv, illetve oklevél jutalmazások mellett két díj adható. Az egyik a nyolc év alatti kiemelkedő tanulmányi eredmény elismerésére, a 2006-ban, iskolánk által létrehozott Rákóczi-érem, illetve a kiemelkedő közösségi munka elismerésére, 2011-ben az iskola alapítványa által létrehozott, Közösségért Díj.

Továbbtanulásról

Mindannak, ami az iskolában történik, célja az általános fejlesztés mellett, hogy kilépve kapuinkon megfelelő irányban történjen a tanulók továbbhaladása. Ezt segíti a mindennapi munka mellett a pályaorientációs nap, ahol különböző foglalkozások segítenek abban, hogy a nyolcadikból kilépve megfelelő irányba lépjenek tovább a diákok. Fontos megemlítenünk azt is, hogy hol, melyik iskolában folytatják általában további tanulmányaikat. Ezek: Érd város közelsége miatt az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, az Érdi Kós Károly Szakközépiskola és Szakiskola, illetve a könnyű megközelíthetőség miatt a Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium, a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a közeli Budapest iskolái. Többek között a pályaválasztást segíti a hagyományosan októberben tartott pályaválasztási szülői értekezletünk is, ahol az érdeklődők felmenőikkel együtt tájékoztatást kapnak a lehetőségekről, nemcsak igazgató asszonyunktól, hanem a meghívott iskolák képviselőitől is.

Célkitűzésünk

Iskolánk arculata folyamatosan változik. Ennek oka főleg a tanulói, szülői, illetve a társadalom általi elvárások változása. Iskolánk arra törekszik, hogy ezt rugalmasan, folyamatosan tudja követni, odafigyelve, hogy a változások a fejlődés szellemében történjenek, pozitív irányúak, építő jellegűek legyenek, a hagyományok megtartásával, megfontoltan történjenek.

Összeállította: Egri Ferenc