Kárpát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny

Versenytájékoztató

Kedves Felkészítő Kolléga!

Nagy örömünkre szolgál, hogy mint benevezőt hamarosan köszönthetünk az idei tanévben Kárpát-medencei méretekben első alkalommal megrendezett versenyünkön, ahol egy izgalmas megmérettetés keretében emlékezünk meg azokról, akik tevékenységükkel maradandót alkotva írták be magukat a technika és a tudomány történetébe. Az alábbiakban ismertetjük a verseny legfontosabb tudnivalóit:

A verseny lebonyolítói, támogatók

A verseny célja

Benevezés

A verseny menete

Felkészülési tudnivalók

Feladatbank, mintatesztek

Szervezési és lebonyolítási tudnivalók:

A verseny lebonyolítói:


 

 

  Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

   Magyar Nemzeti Múzeum
   Stiefel Eurocart Kft.
 

  Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

Támogatók:

Cinema City
Czabajszki Gumiszervíz (Tárnok)
Magyar Földrajzi Múzeum
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Mid Ocean Kft.
Tárnoki Iskola Alapítvány
Tárnok Nagyközség Önkormányzata
Tesco

Részvételi díj: nincs

A verseny célja:

A verseny hiánypótlásként olyan tudásanyagot közvetít a tanulók számára, amivel a különböző tantárgyak tananyagának feldolgozása során csak kis mértékben találkoznak.

Világunk megértéséhez ismerni kell, hogy elődeink tevékenysége miként alakította annak arculatát. Különösen fontos tudni, hogy az egyetemes fejlődéshez miként járultak hozzá az egyes személyek, ezen belül pedig hazánk nagyjai, hiszen ez segít abban, hogy helyes képet alakítsunk ki országunkról. Tanulóink történelem-, magyar-, rajz- és énekórán a tárgyak anyagának feldolgozása során megismerkednek azokkal, akik jelentőset hoztak létre a különböző területeken. Azonban a világot alakítók neve a reál tárgyak oktatása során alig kerül elő, pedig tevékenységük döntően meghatározza azt a környezetet, amelyben élünk. Hiánypótlásként, szükség van egy olyan vetélkedőre, melynek segítségével gyermekeink megismerhetik az ezen a területen tevékenykedők munkásságát, illetve mindennapjainkba beépülő szerepüket.

Annak érdekében, hogy ez a speciális tudásanyag a benne rejlő pozitív személyiségformáló erővel közkincsé váljon, kerül meghirdetésre a Kárát-medencei Magyar Feltalálók, Tudósok és Felfedezők Csapatverseny.

Benevezés:

A versenyre nevezni internetes regisztrációval lehet.

Itt a következő adatokat kell meg adni:

Iskola neve:

Iskola e-mail címe:

Iskola telefonszáma (Magyarországról hívhatóan):

Mely szervezet általi meghirdetésre kapcsolódik a versenybe az iskola:
(Mely Kárpát-medencei régióhoz tartozik az intézmény)

Kategória: (5-6. illetve 7-8. évfolyam):

Csapatnév: (A teszteredményeket csapatnévhez rendelve küldjük el az érintetteknek, illetve jelenítjük meg honlapunkon.)

Csapattagok neve: (kategóriánként 4-4 fő):

Felkészítő tanár neve:

Felkészítő tanár e-mail címe:

Felkészítő tanár telefonszáma (Magyarországról hívhatóan):

Benevezni lehet 5-6. illetve 7-8. évfolyamos kategóriában. De természetesen lehetőség van mindkét kategóriában történő benevezésre is. Több csapat indítása esetén mindegyiket külön kell regisztrálni.

Benevezési határidő: 2020. november 27.

A regisztrált csapatoknak december elején visszajelzést küldünk! Kérjük jelezni, ha ez jelentkezésük esetén mégsem történne meg, hogy az adminisztrációs hibát elhárítsuk.

Elérhetőség: Egri Ferenc Tel: 00-36-20-4106359 illetve e-mail: egrif@index.hu

Regisztráció:

 

 

A verseny menete:

A verseny három fordulóban kerül megrendezésre.

Első forduló:

Erre 2021. februárjában kerül sor.

Egy alkalommal a benevezett iskolák, saját iskolai környezetükben, meghatározott időkeretű internetes tesztet töltenek ki . Ennek menetéről, pontos időpontjáról az érdekeltek december elején kapnak tájékoztatást.

A tesztfeladatok elérése az Alf tesztkészítő programmal, a Stiefel Eurocart Kft. segítségével fog megvalósulni.

A teszt  demo verzióját kipróbálásra a http://www.alftesztek.hu/ link segítségével lehet letölteni.

Továbbjutás a második fordulóba:

Magyarországi iskolák:

Ez megegyezik az eddigi gyakorlattal. Kategóriánként a legtöbb pontszámot elérő öt-öt csapat kerül be a második fordulóba. Azonos pontszám esetén a teszt megoldásának esetlegesen kevesebb ideje biztosítja a jobb eredményt. A hazai döntőn ehhez csatlakozik hatodikként a tavalyi kategórianyertes iskola csapata.

Külhoni iskolák:

Az a csapat ér el jobb eredményt akinek több a pontszáma. Azonos pontszám esetén a teszt megoldásának esetlegesen kevesebb ideje biztosítja az előrébb jutást. Kategóriánként összesen kilenc-kilenc csapat kerül be a második fordulóba a következő megoszlás szerint. (A zárójelben lévő számok azt mutatják hány csapat jut tovább az adott régióból. A számok kialakítása közelítőleg arányos az adott régióban található általános iskolák számával.)

Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által hirdetve (1)

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által hirdetve (1)

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által hirdetve (3)

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által hirdetve (2)

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által hirdetve (1)

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete és Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete által hirdetve (1)

Második forduló, középdöntő:

Magyarországi iskolák:

  1. Amennyiben a járványhelyzet nem engedi akkor online módon az előfordulóhoz hasonlóan valósul meg a verseny két különbséggel:

A csapattagok külön gépeken önállóan dolgoznak.

Egy időben van az 5-6.-osok és 7-8.-osok küzdelme.

A verseny időpontja: 2021. április közepén

  1. Amennyiben a járványhelyzet engedi, akkor személyes jelenléttel folyik a küzdelem:

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

A verseny időpontja: 2021. április 07. szerda 11 óra

Fogadás: A múzeum bejáratánál 1030-tól

A verseny zárása: körülbelül 1430

Utazás: A befogadó nyilatkozat kitöltésével a megfelelő adminisztrációt elvégezve lehetősége van a döntőbe jutóknak arra, hogy a vasúti tömegközlekedést ingyenesen vegyék igénybe.

A döntőt a múzeum által biztosított különteremben rendezzük meg a benevezett két korcsoport 4 fős csapatai számára (5-6. évfolyam és 7-8. évfolyam)  Megmérettetésük egymás után fog lezajlani: Az 5-6-osoké 11-kor, a 7-8. korcsoporté pedig 12:30-kor. Az épp nem versenyzők tárlatvezetésen vesznek részt, amelynek keretében a diákok megismerhetik a Nemzeti Múzeum történelmünkről őrzött relikviáit, kincseit.

Annak érdekében ne csak száraz ismeretanyagként kerüljenek elő a megtanultak, hanem kapjanak rálátást a gyermekek arra a korszakra is, amelyben ezek az alkotók tevékenykedtek, ismerjék meg hogyan hatott ez az életükre, munkásságukra,  a megtanultakra épült feladatok kiegészülnek a múzeum munkatársai által létrehozottal, ahol élő múzeum részlet foglalkozás mutatja be azt a világot amelyben valamelyik alkotó tevékenykedett.

Külhoni iskolák:

  1. Remélve, hogy a következő években sikerül élőben is megszervezni a versenyt, ebben a tanévben online módon, az előfordulóhoz hasonlóan valósul meg a verseny két különbséggel:

A csapattagok külön gépeken önállóan dolgoznak.

Egy időben van az 5-6.-osok és 7-8.-osok küzdelme.

A verseny időpontja: 2021. április 07. szerda 14 óra

Továbbjutás a végső döntőbe:

A csapatok eredményét az egyes csapattagok által elért pontszámok összege adja. Nyilvánvalóan az a csapat ér el jobb helyezést, amelynek nagyobb az összesített pontszáma. Azonos pontszám esetén a teszt megoldásának 4 tanulóra összesítetten kevesebb ideje biztosítja a jobb eredményt:

Magyarországi verseny: Kategóriánként az első három helyezett csapat jut tovább.

Külhoni verseny: Ugyancsak kategóriánként az első három helyezett csapat jut tovább.

A döntő lebonyolítása:

A döntő online módon kerül lebonyolításra a második fordulóval megegyező módon.

A verseny időpontja: 2021. május

Felkészülési tudnivalók:

Felkészülési anyag

A benevezők felkészülésének segítésére, illetve hogy valamilyen képet alkossanak a versenyről, a kiválasztott személyek munkásságával kapcsolatos bemutató anyagokat elhelyeztük iskolánk honlapjának Oktatási anyagok részén, a Magyar feltalálók, Magyar felfedezők, Magyar Tudósok menüpontok alatt. A 7-8.-osoknak minden itt található személy munkásságából, az 5-6. osztályosoknak pedig ennek csak egy részéből kell készülni. Ezek:

Asbóth Oszkár, Bíró László József, Bodor Péter, Dobos C. József, Galamb József, Ganz Ábrahám, Gábor Dénes, Goldmark Péter Károly, Irinyi János, Jánosi Marcell, Járay Pál, Jedlik Ányos István,  Kandó Kálmán, Kempelen Farkas, Neumann János, Pavlics Ferenc, Puskás Tivadar, Rátai Dániel, Rubik Ernő, Schwarz Dávid, Balázs Dénes, Benyovszky Móric, Cholnoky Jenő, Sass Flóra, Kőrösi Csoma Sándor, Stein Aurél, Teleki Sámuel, Vámbéry Ármin, Bolyai János, Kitaibel Pál, Radetzky Dezső, Radetzky Jenő ,Szent-Györgyi Albert, Kemény János, Semmelweis Ignác, ifj.  Simonyi Károly és Wigner Jenő

A válogatás segítése érdekében a felsorolt neveket a honlapra feltöltött anyagok leírásánál dőlt betűvel jelöltük.

A felkészülés segítése érdekében kiemeltük vastag dőlt betűvel a szövegek azon részét, amelyek kapcsolatban állnak a feladatbank kérdéseivel.

A honlapunkra látogatóknak egy köszöntőt is írtunk, ahol megindokoltuk, miért is tartjuk fontosnak az elhelyezett anyagok megismerését.

Feladatbank, mintatesztek:

Itt, a versenyre való felkészülés érdekében egy feladatbank található.

Kérdésgyűjtemény.

Ez 90 %-ban tartalmazza a versenyteszt kérdéseit.

Mintateszt feladatok a gyakorláshoz :

Totó, ahol három válaszlehetőségből kell kiválasztani a helyeset.

Keresztrejtvényben egy-egy jellemzőt olvashatunk különböző személyekről, kiknek a nevét megfelelő helyre beírva kapjuk a megfejtést, amely még egy-két kérdéssel van kiegészítve.

Kinek a neve rejtőzik a betűk között lapon fel kell ismerni, hogy az összekevert betűk kit takarnak, illetve párosítani egy-egy rá jellemző dologgal.

Ki van a képen? feladatnál fel kell ismerni ki van a képeken, illetve meg kell adni egy dolgot, amely a  nevekhez köthető.

Ez 100 %-ban tartalmazza a versenyteszt kérdéseit.

Mi van a képen? kérdésnél ugyancsak rajzról, illetve fotóról kell eldönteni, mit ábrázol, illetve megállapítani, kinek a nevéhez fűződik.

Ez 100 %-ban tartalmazza a versenyteszt kérdéseit.

Egészítsd ki! feladataiban hiányos nyitott mondatok olvashatóak. A feladat ennek értelemszerű kitöltése.

Ez 90 %-ban tartalmazza a versenyteszt kérdéseit.

Párosítsd a számokat a nevekkel lap kitöltésékor a személyeket párosítani kell azzal a dologgal, amely hozzájuk fűződik.

Természetesen a megtanultak, a leírt %-oknak megfelelően a tesztprogram segítségével egyéb módon is számon kérhető.

Szóbeli kérdések: A véletlenszerűen adott kérdések fele található meg itt.

Ez csak nem online megmérettetés esetén érdekes.

Kiegészítő anyag:

Varga János előadásai:

Bolyai János élete az anekdoták és levéltöredékek tükrében

Einstein magyar kapcsolatai

Egy magyar marslakó – Neumann János életműve

Ki volt igazából NEUMANN JÁNOS?

 

A felmerülő esetleges kérdésesekre szívesen válaszolunk.

Elérhetőség: Tel: 00-36-20-4106359 illetve egrif@index.hu

A szervezők nevében jó felkészülést kívánunk!